یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان

یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بازرگان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱– در تاریخ ۱۴/۸/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز