جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- آقای دکتر علیدادی

جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- آقای دکتر علیدادی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیدادی)، جبرانی کلاس مجازی درس مالکیت معنوی- گروه ۱- در تاریخ ۱۰/۸/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز