برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال اول ۹۵ – ۹۴

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال اول ۹۵ – ۹۴
گروه بندی کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال اول ۹۵ – ۹۴
برنامه آزمایشگاههای بخش برق
برنامه آزمایشگاه های ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری ارشد– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری ارشد– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )
بنا به نظر استاد محترم درس ((آقای … ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص زبان معافی انگلیسی در مقاطع کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳

پیرو موافقت معاون آموزشی دانشگاه به استحضار می رساند دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ این دانشکده می توانند تا پایان دوره … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی

تغییر در کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۴ … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی

تغییر در کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۴ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس کار تحقیقی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی

جبرانی کلاس مجازی اول درس کار تحقیقی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، جبرانی کلاس مجازی اول درس کار تحقیقی ۱- گروه ۱- … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه دی ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه دی ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه دی ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه دی ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

باسمه تعالی

 

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون و ابزار … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس بزهکاری اطفال … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیقنبری) یک جلسه کلاس مازاد مجازی … ادامه...

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه آذر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آذر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آذر ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه

جهت تعیین زمان دفاع، می بایست پس از هماهنگی با اساتید راهنما و مشاورو داور  یکی از زمان های پیشنهادی دانشکده را از طریق تماس تلفنی به خانم محمدنژاد اطلاع … ادامه...

انتخاب زمان ارائه گزارش درس سمینار ویژه

جهت تعیین زمان ارائه درس سمینار ویژه، می بایست پس از هماهنگی با استاد درس(دانشجویان رشته حقوق و ابزار دقیق و فناوری اطلاعات که استاد ناظرشان مشخص است می بایست … ادامه...

(فوری) اطلاعیه پنجم- وام شهریه دانشجویان اعم از ورودی آزمون ویژه شاغلین و ورودی کنکور سراسری

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه که از طریق کنکور سازمان سنجش و آزمون ویژه شاغلین پذیرفته شده اند

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به ثبت … ادامه...