یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ -گروه ۱ –در تاریخ ۱۲/۸/۹۴ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار می گردد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز