کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی

کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی در تاریخ ۱۴/۰۸/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email