جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) – گروه ۱- در تاریخ ۱۷/۸/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز