انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آذر ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه آذر ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در آذر ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول آذر ماه ۹۴

تاریخ

روز

۷/۹/۹۴

شنبه

۸/۹/۹۴

یکشنبه

۹/۹/۹۴

دو شنبه

۱۰/۹/۹۴

سه شنبه

۱۸/۹/۹۴

چهار شنبه