تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس بزهکاری اطفال -گروه ۱ – از تاریخ ۸/۹/۹۴ به تاریخ ۱۷/۹/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز