جبرانی کلاس مجازی اول درس کار تحقیقی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی

جبرانی کلاس مجازی اول درس کار تحقیقی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، جبرانی کلاس مجازی اول درس کار تحقیقی ۱- گروه ۱- در تاریخ ۲۸/۹/۹۳ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز