جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ در شهرهای

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی،مالزی ادامه...

اطلاعیه خوابگاه خواهران جهت امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات میان ترم– می رساند، طبق پیگیری و هماهنگی لازم از روز شنبه مورخ ۱۶/۸/۹۴ اسکان دانشجویان … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه برادران جهت امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات میان ترم – می رساند، طبق هماهنگی لازم اسکان برادران در مهمانسرای تربیت بدنی خوابگاه ۲۲بهمن … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی

کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی در تاریخ ۱۴/۰۸/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

تصحیح یا ثبت پست الکترونیکی در سیستم اتوماسیون آموزشی

دانشجویان گرامی

با توجه به بهسازی بخش فراموشی رمز عبور در سیستم اتوماسیون آموزشی لطفا آدرس پست الکترونیکی معتبر خود را در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (sess) ثبت یا تصحیح … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی پایگاه داده ها، آقای مهندس رضا پور

کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی پایگاه داده ها، آقای مهندس رضا پور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی پایگاه داده ها، آقای مهندس رضا پور در … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱- گروه ۱- آقای دکتر اله وردی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱- گروه ۱- آقای دکتر اله وردی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله وردی)، جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی … ادامه...

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی مدنی ۱ و ۲-گروه ۱ – آقای دکتر قاسمی

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی مدنی ۱ و ۲-گروه ۱ – آقای دکتر قاسمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر قاسمی) کلاس جبرانی مجازی درس آیین … ادامه...

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)
بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :
۱. مبانی تئوری … ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۵ – ۹۴)

باسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۵ – ۹۴)
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)
۱. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم … ادامه...

کلاس مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۳،آقای دکتر امامی

کلاس مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۳،آقای دکتر امامی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۳،آقای دکتر امامی در تاریخ۱۳/۰۸/۹۴ ساعت ۱۸-  ۱۶ برگزار خواهد شد… ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس مهندسی فناوری اطلاعات ۲ -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس … ادامه...