کلاس مجازی جبرانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛آقای دکتر مصلح

کلاس مجازی جبرانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛آقای دکتر مصلح

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛آقای دکتر مصلح در تاریخ ۲۴/۰۹/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد.شایان ذکر است که کلاس مجازی هشتم درس مذکور مطابق برنامه اعلام شده از قبل؛ برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email