برگزار نشدن کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری

برگزار نشدن کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری در تاریخ ۲۶/۰۹/۹۴ برگزار نخواهد شد.شایان ذکر است جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email