اطلاعیه تکدرس دی ماه ۹۴

سلام
به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – در قسمت لینک های مهم – می رساند که می بایست درخواست اخذ تک درس را که “شامل مشخصات فردی ( نام،نام خانوادگی ،شماره تماس ،ایمیل صحیح ) مشخصات دانشجویی (شماره دانشجویی ،رشته ،مقطع) ونام درس مورد نظر وشهر محل امتحان می باشد” حداکثر تا تاریخ ۴/۱۰/۹۴ از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی قسمت مکاتبات (بخش برق و حقوق خانم حسنوند ) و (بخش کامپیوترخانم معین ) ارسال نمایند و یا به صورت مراجعه حضوری به کارشناسان امور فارغ التحصیلی درخواست کتبی خود را ارائه دهند .درخواست به صورت فاکس پذیرفته نمی شود .
کلیه امتحانهای تک درس همزمان با امتحانات پایان ترم در تمامی حوزه های امتحانی (شیراز- تهران- اهواز- اصفهان- مشهد- بابل- تبریز-کرمان و بندرعباس) برگزار می گردد.