تغییر درکلاس مجازی نهم ریاضی۲؛سرکار خانم فروتن

تغییر درکلاس مجازی نهم ریاضی۲؛سرکار خانم فروتن

بنا بنظر استاد محترم درس،کلاس مجازی نهم ریاضی۲؛سرکار خانم فروتن در تاریخ ۲۹/۰۹/۹۴ از ساعت ۱۸ – ۱۶ به ساعت ۱۹ – ۱۷ تغییر نمود

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email