انتخاب زمان دفاع از پایان نامه بهمن ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه بهمن ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه بهمن ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در بهمن ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول بهمن ماه ۹۴

 

تاریخ

روز

۱۰/۱۱/۹۴

شنبه

۱۱/۱۱/۹۴

یکشنبه

۱۲/۱۱/۹۴

دو شنبه

۱۳/۱۱/۹۴

سه شنبه

۱۴/۱۱/۹۴

چهار شنبه

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email