کلاس مجازی جبرانی شناخت صنعت جهانگردی،خانم دکتر شکاری

کلاس مجازی جبرانی شناخت صنعت جهانگردی،خانم دکتر شکاری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی شناخت صنعت جهانگردی،خانم دکتر شکاری در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار خواهد شد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email