کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری

کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری در تاریخ ۰۳/۱۰/۹۴ ساعت ۱۰ – ۰۸ برگزار خواهد شد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email