جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا مقصودلو مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا مقصودلو

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)

 عنوان:

امکان سنجی و بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی کارامد تجارت الکترونیک بین بنگاهی در صنعت سیمان(مطالعه موردی : شرکت سیمان سپاهان اصفهان)

توسط:

مهسا مقصودلو 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی صنایعی

جناب آقای دکتر هومان تحیری

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر رئوف خیامی

 زمان : ۱۴/۱۱/۹۴ ساعت: ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰