اطلاعیه زمان دفاع آقای محمد مختاری پور رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد مختاری پور

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

عنوان :

کنترل هوشمند دمای راکتور زیستی تولید اتانول با استفاده از

شبکه های فازی عصبی بهینه شده توسط الگوریتمهای تکاملی

 

به کوشش:

محمد مختاری پور

 

استادراهنما:

دکتر حمید رضا مؤمنی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن آسمانی 

 

زمان:۱۱/۱۱/۱۳۹۴ – ساعت: ۱۴ الی ۱۵:۳۰

مکان:دانشکده آموزش­های الکترونیکی– واحد تهران