جلسه دفاع از پایان نامه خانم آنیتا غلامیان- مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

بسمه تعالی

 

 

عنوان پایان نامه:

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در ایران

مطالعه موردی “شرکت انتقال داده های آسیاتک”

 

توسط:

آنیتا غلامیان

 

استادراهنما:

جناب آقای دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رئوف خیامی

 

استاد داور:

جناب آقای دکتر هومان تحیری

 

تاریخ دفاع:

۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۴- شاعت ۳۰/۱۰ تا ۱۲