اطلاعیه خوابگاه برادران جهت امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات پایان ترم – می رساند، طبق هماهنگی لازم اسکان برادران در مهمانسرای تربیت بدنی خوابگاه ۲۲بهمن … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک؛آقای دکتر فخراحمد

کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک؛آقای دکتر فخراحمد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک؛آقای دکتر فخراحمد در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ … ادامه...

اصلاحیه کلاس مجازی مازاد ریاضی ۱؛آقای دکتر فرجود

اصلاحیه کلاس مجازی مازاد ریاضی ۱؛آقای دکتر فرجود

به اطلاع میرساند که ،در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ کلاس مجازی مازاد ریاضی ۱؛آقای دکتر فرجود از ساعت ۱۳ – ۱۲ به ساعت ۱۰ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی جبرخطی،خانم مهندس پوردهی

کلاس مجازی جبرانی جبرخطی،خانم مهندس پوردهی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی جبرخطی،خانم مهندس پوردهی در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار خواهد شد… ادامه...

طرح های تحقیق تصویب شده – گروه حقوق

طرح های تحقیق تصویب شده – گروه حقوقادامه...

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تاریخ تحلیلی صدراسلام؛خانم دکتر پایان در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ ساعت ۱۰ – ۸ برگزار میگردد… ادامه...

طرح های تحقیق پیشنهادی تصویب شده – گروه حقوق

طرح های تحقیق پیشنهادی تصویب شده – گروه حقوقادامه...

مراحل فارغ التحصیلی ویژه دانشجویانی که بعد از ۱/۱/۹۲ دفاع کرده اند

باسمه تعالی

اطلاعیه فارغ التحصیلی ویژه دانشجویانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۹۲ دفاع کرده اند:

به اطلاع دانشجویان محترم که از تاریخ ۱/۱/۹۲ به بعد دفاع کرده اند می رساند … ادامه...

کلاس مجازی مازاد دروس طراحی صفحات وب ،معماری کامپیوتر۲واحدی؛آقای دکتر علیرضا کاظمی

کلاس مجازی مازاد دروس طراحی صفحات وب ،معماری کامپیوتر۲واحدی؛آقای دکتر علیرضا کاظمی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی مازاد طراحی صفحات وب ؛آقای دکتر علیرضا کاظمی در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴
ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر اله وردی

کلاسهای مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر اله وردی

بنا بنظر استاد محترم درس،درتاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ کلاسهای مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر اله وردی در ساعتهای ۱۶ – ۱۴ و۱۸ … ادامه...

کلاس مجازی مازاد بررسی سیستمهای قدرت۲؛آقای دکتر محمدی

کلاس مجازی مازاد بررسی سیستمهای قدرت۲؛آقای دکتر محمدی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد بررسی سیستمهای قدرت۲؛آقای دکتر محمدی در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۵ برگزار میگردد… ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی حقوق کیفری اقتصادی(کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر اله وردی

کلاسهای مجازی جبرانی حقوق کیفری اقتصادی(کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر اله وردی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی حقوق کیفری اقتصادی(کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر اله وردی در تاریخهای ۱۵/۱۰/۹۴ در ساعتهای … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم و مجازی جبرانی درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی؛آقای مهندس اسماعیل نورانی

تغییر در کلاس مجازی دهم و مجازی جبرانی  درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی؛آقای مهندس اسماعیل نورانی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی؛آقای مهندس اسماعیل نورانی
ادامه...

اطلاعیه مهم واحد انفورماتیک در خصوص قطع موقت سرویسهای آنلاین

قابل توجه دانشجویان و اساتید و کاربران محترم سرویسهای دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اطلاع می رساند جهت اصلاح زیر ساخت های موجود در دانشگاه شیراز کلیه سرویس های آنلاین در … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی دروس بررسی سیتمهای قدرت۲،طراحی خطوط انتقال انرژی وپروژه؛آقای دکتر محمدی

کلاس مجازی جبرانی دروس بررسی سیتمهای قدرت۲،طراحی خطوط انتقال انرژی وپروژه؛آقای دکتر محمدی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی جبرانی درس بررسی سیتمهای قدرت۲ ؛آقای دکتر محمدی در تاریخ
ادامه...