کلاس مجازی مازاد ریاضی ۱؛آقای دکتر فرجود

کلاس مجازی مازاد ریاضی ۱؛آقای دکتر فرجود

بنا بنظر استاد محترم درس،در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ کلاس مجازی مازاد ریاضی ۱؛آقای دکتر فرجود در ساعت ۱۳ – ۱۲ برگزار خواهد شد… ادامه...

دوجلسه کلاس مجازی مازاد حقوق مدنی ۸؛آقای دکتر سربازیان

دوجلسه کلاس مجازی مازاد حقوق مدنی ۸؛آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس،

دوجلسه کلاس مجازی مازاد حقوق مدنی ۸؛آقای دکتر سربازیان در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۴ در ساعتهای ۱۶ – … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم هوش تجاری گروههای ۲و۱؛آقای دکتر موسوی

تغییر در کلاس مجازی دهم هوش تجاری گروههای ۲و۱؛آقای دکتر موسوی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. تغییر در کلاس مجازی دهم هوش تجاری گروه۱؛آقای دکتر موسوی از تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ به
ادامه...

اصلاحیه تغییر در کلاس مجازی دهم دروس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و ریاضی مهندسی۳واحدی گروه۲؛خانم مهندس نیلوفر مظفری

اصلاحیه تغییر در کلاس مجازی دهم دروس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و ریاضی مهندسی۳واحدی گروه۲؛خانم مهندس نیلوفر مظفری

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم درس مدیریت استراتژیک فناوری
ادامه...

کلاس مجازی مازاد دروس قواعد فقه۲ و متون فقه۴؛آقای طلعتی

کلاس مجازی مازاد دروس قواعد فقه۲ و متون فقه۴؛آقای طلعتی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی مازاد دروس قواعد فقه۲ ؛آقای طلعتی در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸
ادامه...

دوجلسه کلاس مجازی جبرانی اصول و مبانی مدیریت؛آقای دکتر نداف

دوجلسه کلاس مجازی جبرانی اصول و مبانی مدیریت؛آقای دکتر نداف

بنا بنظر استاد محترم درس، دوجلسه کلاس مجازی جبرانی اصول و مبانی مدیریت؛آقای دکتر نداف در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۴ در ساعتهای … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی تجارت الکترونیک(کارشناسی)؛آقای دکتر رضا اکبری

کلاس مجازی جبرانی تجارت الکترونیک(کارشناسی)؛آقای دکتر رضا اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تجارت الکترونیک(کارشناسی)؛آقای دکتر رضا اکبری در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد… ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم حقوق مدنی۶وحقوق مدنی۴ ؛خانم ذاکری نیا

تغییر در کلاس مجازی دهم حقوق مدنی۶وحقوق مدنی۴ ؛خانم ذاکری نیا
بنا بنظر استاد محترم درس،
۱. کلاس مجازی دهم حقوق مدنی۶ ؛خانم ذاکری نیا از تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ به تاریخ … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ در شهرهای

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی،مالزی ادامه...

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال
ادامه...

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۵ – ۹۴)

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۵ – ۹۴(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۵ – ۹۴)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...