کنسل شدن جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱–آقای دکتر مردانه

کنسل شدن جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱–آقای دکتر مردانه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مردانه)، جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱ در تاریخ ۲/۱۲/۹۴ کنسل شد. .(شایان ذکر است کلاس جبرانی این دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.)
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز