حذف دروس فیزیک الکترونیک ، کنترل کننده برنامه پذیر ، ابزار دقیق و آز ، ماشینهای الکتریکی ۳ ،دیجیتال ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۲ و طراحی پست های فشار قوی و پروژه

حذف دروس فیزیک الکترونیک ، کنترل کننده برنامه پذیر ، ابزار دقیق و آز ، ماشینهای الکتریکی ۳ ،دیجیتال ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۲ و طراحی پست های فشار قوی و پروژه
با توجه به حد نصاب نرسیدن دروس فیزیک الکترونیک (مهندس شناور) ، کنترل کننده برنامه پذیر (مهندس رستمی) ، ابزار دقیق و آز(مهندس کهن صدق) ، ماشینهای الکتریکی ۳ (دکتر اله بخشی )،دیجیتال ۲(دکتر میری) ، بررسی سیستم های قدرت ۲ (دکتر اقتدارپور ) و طراحی پست های فشار قوی و پروژه(دکتر مردانه) حذف گردید.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email