دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
بنا به نظر معاونت دانشکده ، دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل : کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه به شرح زیر برگزار خواهد شد.

کنترل دیجیتال (دکتر آسمانی): ۲۲/۱/۹۵ و ۲۳/۳/۹۵ ساعت ۱۶-۱۴
کنترل نوین (دکتر عارفی) ۲۱/۱/۹۵ و ۲۲/۳/۹۵ ساعت ۱۸-۱۶
کنترل پیشرفته (مهندس صادقی) ۲۲/۱/۹۵ و ۳۰/۳/۹۵ ساعت ۱۸-۱۶
جبر خطی (مهندس پوردهی) ۳۱/۱/۹۵ و ۱/۴/۹۵ ساعت ۱۶-۱۴
ماکروویو (دکتر عباسی) ۲۵/۱/۹۵ و ۲۶/۳/۹۵ ساعت ۱۸-۱۶
الکترونیک ۳(دکتر ظریفکار) ۲۳/۱/۹۵ و ۲۴/۳/۹۵ ساعت ۱۶-۱۴
الکترونیک پیشرفته(مهندس حدائق) ۲۶/۱/۹۵ و ۲۷/۳/۹۵ ساعت ۱۰-۸
ماشین های مخصوص(دکتر محمدی) ۲۳/۱/۹۵ و ۲۴/۳/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰-۱۶
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه(دکتر محمدی) ۲۳/۱/۹۵ و ۲۴/۳/۹۵ ساعت ۲۰-۱۸

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email