برنامه زمان بندی پاسخگویی دانشکده در ایام نوروز ۹۵

بسمه تعالی

 قابل توجه دانشجویان عزیز

 

در ایام نوروز ۹۵ همکاران محترم واحد آموزش و انفورماتیک دانشکده بنا به برنامه زمانبندی زیر در دانشکده حضور دارندوآماده پاسخ گویی به شما عزیزان خواهند بود.

ساعت پاسخگویی تلفنی :۱۲-۸

.برنامه زمانبندی دانشکده در ایام نوروز ۹۵

 

واحد

نام و نام خانوادگی

همکاران

فروردین ۹۵

 

۷

شنبه

۸

یکشنیه

۹

دوشنبه

 

۱۰

سه شنبه

۱۱

چهار شنبه

شماره تماس

 

 

 

آموزش

سمیه محمدنژاد

*

 

 

 

 

۳۶۴۶۰۱۶۵

زهرا یزدانی

*

 

 

 

 

۳۶۴۶۰۵۳۲

سمانه ادیبی

*

 

 

 

 

۳۶۴۶۰۲۲۳

فاطمه راستی

 

*

 

 

 

۳۶۴۶۰۵۰۲

شیدا سروستانی

 

 

*

 

 

۳۶۴۶۰۲۰۷

مرجان معین

 

 

 

*

 

۳۶۴۶۰۵۳۸

ملیحه شهابی

 

 

 

 

*

۳۶۴۶۰۵۰۳

 

 

 

انفورماتیک

سارا کرمی مهر

*

 

 

 

 

۳۶۴۶۰۰۱۹

اله حسین محمدی

*

 

 

 

 

۳۶۴۶۰۳۳۱

عباس صالحی

 

*

 

 

 

۳۶۴۶۰۳۳۱

محمد معین ذنوبی

 

 

*

 

 

۳۶۴۶۰۰۱۹

سید محمد کاظم خرمی

 

 

 

*

*

۳۶۴۶۰۳۳۱

حیدر قانعی

 

 

 

 

*

۳۶۴۶۰۰۱۹

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email