کلاسهای مجازی مازاد دروس ریاضیات مهندسی پیشرفته ،فیلتر و سنتز مدار؛آقای دکتر مهاجری

کلاسهای مجازی مازاد دروس ریاضیات مهندسی پیشرفته ،فیلتر و سنتز مدار؛آقای دکتر مهاجری

بنا بنظر استاد محترم درس:

  1. کلاسهای مجازی مازاد درس ریاضیات مهندسی پیشرفته ؛آقای دکتر مهاجری در تاریخهای ۲۹/۰۱/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ و ۲۵/۰۳/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزارمیگردند.
  2. کلاسهای مجازی مازاد درس فیلتر و سنتز مدار؛آقای دکتر مهاجری در تاریخهای ۲۸/۰۱/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ و ۲۵/۰۳/۹۵ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزارمیگردند.

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email