جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – در تاریخ ۲۶/۱/۹۵ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ و ۹:۳۰ تا ۱۱ برگزار می گردد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز