مازاد کلاس مجازی دروس تجارت ۳ و حقوق مدنی ۷ -گروه ۱- آقای دکتر مبین

مازاد کلاس مجازی دروس تجارت ۳ و حقوق مدنی ۷ -گروه ۱- آقای دکتر مبین
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مبین)، مازاد کلاس مجازی دروس تجارت ۳ و حقوق مدنی ۷ گروه ۱-در تاریخ و ساعتهای زیر برگزار خواهد شد:
تجارت۳ ۲۸/۱/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰-۱۶
حقوق مدنی ۷ ۲۴/۱/۹۵ ساعت ۹ تا ۱۱
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email