یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ و تغییر تاریخ درس الکترونیک ا و درس VLSI -گروه ۱ – آقای دکتر امامی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ و تغییر تاریخ درس الکترونیک ا و درس VLSI -گروه ۱ – آقای دکتر امامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امامی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱-گروه ۱ در تاریخ ۱/۲/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد و درس الکترونیک ا جلسه پنجم از تاریخ ۲۵/۱/۹۵ به تاریخ ۲۸/۱/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.همچنین جلسه دوم درس VLSI نیز از تاریخ ۲۹/۱/۹۵ به تاریخ ۲۸/۱/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email