یک جلسه کلاس تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی

یک جلسه کلاس تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله بخشی) یک جلسه کلاس تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – در تاریخ ۳۱/۱/۹۵ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز