اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :

  1. مبانی تئوری تربیت بدنی۱ (عمومی) ،آقای دکترعلی اصغر فلاحی
  2. مبانی تئوری تربیت بدنی۲ (عمومی) ، آقای دکترعلی اصغر فلاحی
  3. متون فقه۴(کارشناسی حقوق)،آقای دکتر طلعتی
  4. حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی حقوق)،آقای دکتر ابراهیمی
  5. کارتحقیقی۱(کارشناسی حقوق)،آقای دکتر عباسی
  6. حقوق کیفری اقتصادی(کارشناسی ارشد حقوق)،آقای دکتر صادق نژاد نائینی
  7. طراحی مدارواسط(کارشناسی کامپیوتر)،آقای مهندس راجی
  8. طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)(کارشناسی ارشد اتوماسیون نفت)،آقای دکتر صفوی

امتحان میان ترم برگزار نمیگردد.

شایان ذکر است که جهت پیگیری سایر اطلاعیه های مربوط به برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۵ – ۹۴ ،سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی را پیگیری نمایید.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email