دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– در تاریخ و ۱/۲/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ و ۲۹/۲/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز