انتخاب زمان دفاع از پایان نامه خرداد ماه ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه خرداد ماه  ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که درخرداد ماه ۹۵ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول خرداد ماه ۹۵

تاریخ

روز

۸/۳/۹۵

شنبه

۹/۳/۹۵

یکشنبه

۱۰/۳/۹۵

دو شنبه

۱۱/۳/۹۵

سه شنبه

۱۲/۳/۹۵

چهار شنبه