تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی

تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس لاله صادقی)، کلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱-از تاریخ ۳۰/۳/۹۵ به تاریخ ۲۳/۳/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email