انتخاب واحد مقدماتی نیمسال اول ۹۵

با سلام
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند تاریخ ثبت نام مقدماتی نیمسال اول ۹۵ از روز چهارشنبه ۲۹/۲/۹۵ تا چهار شنبه ۱۲/۳/۹۵و تاریخ ارزشیابی اساتید ۱۸/۳/۹۵ لغایت ۲۶/۳/۹۵ می باشد

لذا با توجه به اینکه ثبت نام مرحله اول نیمسال اول ۹۵ منوط به ثبت نام مقدماتی و ارزشیابی اساتید از طرف دانشجویان می باشدخواهشمند است در تاریخهای مشخص شده انتخاب واحد و ارزشیابی اساتید را انجام دهید
با تشکر
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده