کلاس مجازی جبرانی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت ؛آقای دکتر عارفی

کلاس مجازی جبرانی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت ؛آقای دکتر عارفی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت ؛آقای دکتر عارفی در تاریخ ۰۵/۰۳/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email