دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱ – در تاریخ و ساعتهای زیر برگزار خواهد شد:
حقوق بین الملل خصوصی۱ تاریخ ۲۲/۳/۹۵ و ۲۹/۳/۹۵ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
حقوق بشر در اسلام تاریخ ۲۴/۳/۹۵ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و تاریخ ۳۰/۳/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
داوری بین المللی تاریخ ۱۷/۳/۹۵ و ۲۴/۳/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email