یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سالاری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ -گروه ۱-در تاریخ ۲۲/۳/۹۵ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- در تاریخ ۲۰/۳/۹۵ ساعت۱۶ تا۱۷:۳۰ و ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email