تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛خانم دکتر پایان

تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛خانم دکتر پایان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم تاریخ تحلیلی صدر اسلام؛خانم دکتر پایان  در تاریخ ۲۷/۰۳/۹۵ از ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ به ساعت ۱۱ – ۰۹:۳۰ تغییر نمود

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email