کلاس مجازی جبرانی اصول سیستمهای قدرت و بررسی سیستمهای قدرت۱؛آقای دکتر اقتدارپور

کلاس مجازی جبرانی اصول سیستمهای قدرت و بررسی سیستمهای قدرت۱؛آقای دکتر اقتدارپور
بنا بنظر استاد محترم درس؛ در تاریخ ۳۱/۰۳/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ کلاس مجازی جبرانی اصول سیستمهای قدرت و بررسی سیستمهای قدرت۱؛آقای دکتر اقتدارپور برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email