انتخاب زمان دفاع از پایان نامه تیر ماه ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

 

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه تیر ماه  ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که درتیر ماه ۹۵ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول تیر ماه ۹۵

تاریخ

روز

۲۶/۴/۹۵

شنبه

۲۷/۴/۹۵

یکشنبه

۲۸/۴/۹۵

دو شنبه

۲۹/۴/۹۵

سه شنبه

۳۰/۴/۹۵

چهار شنبه