انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

 

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه  ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که درمرداد ماه ۹۵ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول مرداد ماه ۹۵

تاریخ

روز

۱۶/۵/۹۵

شنبه

۱۷/۵/۹۵

یکشنبه

۱۸/۵/۹۵

دو شنبه

۱۹/۵/۹۵

سه شنبه

۲۰/۵/۹۵

چهار شنبه