مکان برگزاری آزمایشگاهها

کلیه آزمایشگاههای رشته کامپیوتر در مهندسی شماره ۲ برگزار می گردد

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲،بخش کامپیوتر

کلیه آزمایشگاههای رشته برق در مهندسی شماره ۱ برگزار می گردد(به جز نقشه کشی صنعتی که در دانشکده آموزشهای الکتریکی برگزار می شود)

آدرس دانشکده مهندسی شماره۱:بلوار زند،فلکه نمازی ،جنب انتقال خون

محل برگزاری آزمایشگاه فیزیک ۱ و ۲ : پردیس ارم- ساختمان جدید بخش فیزیک می باشد