منابع امتحانات تک درس شهریور ماه ۹۵

منابع امتحانات تک درس شهریور ماه ۹۵

زمان برگزاری ۹۵/۶/۱۵ ساعت امتحان متعاقبا اعلام خواهد شد.

منابع امتحانی تک درس به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام درس

رشته

منبع امتحانی

۱

تفسیر موضوعی قرآن،

حقوق

کتاب تفسر موضوعی قرآن از صفحه ۱ تا ۲۳۰) جمعی از نویسندگان به کوشش علیرضا کمالی نشر معارف

۲

متون فقه ۴

حقوق

pdf

۳

حقوق دریاها

حقوق

کتاب حقوق دریاها  دکتر بیگدلی

۴

متون حقوقی ۲

حقوق

متون حقوقی۲کتاب دکتر شیروی جلد ۲ درس های(۲۱،۲۰،۱۱،۹،۶،۵،۳،۱)

۵

حقوق مدنی ۸

 

حقوق

دوره مقدماتی حقوق مدنی – درس‌هایی از شفعه، وصیت،( ارث جز امتحان نمی باشد ) ناصر کاتوزیان

کتاب ارث دکتر شهیدی کامل

Pdf

 

۶

زبان خارجه

حقوق

pdf

۷

اصول علم اقتصاد

حقوق

کتاب مبانی علم اقتصاد-ترجمه ارباب نشر نی –فصل ۱ تا ۱۲

۸

حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق

حقوق سازمانهای بین الملل-رضا موسی زاده-انتشارات میزان

۹

حقوق اداری ۲  

حقوق

جلد اول کتاب حقوق اداری دکتر امامی –نشر میزان

۱۰

تجارت ۲

حقوق

قانون تجارت و کتاب آقای دکتراسکینی- انتشارات سمت

۱۱

تربیت بدنی دو

حقوق

تربیت بدنی عمومی ۲ ، دکتر ابوالفضل فراهانی ، انتشارات پیام نور

۱۲

حقوق جزای اختصاصی ۱  

حقوق

کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

۱۳

حقوق جزای اختصاصی ۳

حقوق

کتاب جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

۱۴

درس مدنی ۵

 

حقوق

مختصر حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی و صفایی

۱۵

حقوق جزااختصاصی۳

 

حقوق

کتاب جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

۱۶

حقوق ثبت

 

حقوق

دوره مقدماتی حقوق مدنی – درس‌هایی از شفعه، وصیت،( ارث جز امتحان نمی باشد ) ناصر کاتوزیان

کتاب ارث دکتر شهیدی کامل

 

۱۷

فیـزیک الکترونیک

برق

Pdf     دانشجو پیام بفرسته

۱۸

plc

برق

کتاب اصول وکاربرد plc در اتوماسیون صنعتی  نویسنده :یان وارناک، مترجم دکتر صفوی

۱۹

طراحی پست و پروژه

برق

pdf

۲۰

الکترومغناطیس

برق

pdf

۲۱

مدارهای الکتریکی ۳

برق

کتاب ۱و۲نظریه اساسی مدارها وشبکه ها ، مدار الکتریکی دکتر جعبه دار –انتشارات دانشگاه تهران

 

۲۲

هوش مصنوعی

کامپیوتر

اسلایدهای درس

pdf

۲۳

برنامه سازی پیشرفته

کامپیوتر

اسلایدهای درس

 

۲۴

اندیشه اسلامی ۲

کامپیوتر

کتاب اندیشه اسلامی ۲ ویراست دوم مولفان علی غفارزاده و حسین عزیزی  جلد سبز رنگ

۲۵

طراحی صفحات وب

کامپیوتر

Pdf

رکورهای کلاس

۲۶

ریاضی مهندسی

کامپیوتر

لینک کلاس

۲۷

مبانی فناوری اطلاعات

کامپیوتر

لینک کلاس

تذکر: با توجه به این که امتحان به صورت گروهی برگزار می گردد خواهشمند است راس ساعت در محل امتحان حضور به هم رسانید. در غیر این صورت از شرکت شما در امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد