اطلاعیه تاریخ و زمان امتحانات تکدرس شهریور ماه ۹۵

اطلاعیه تاریخ و زمان امتحانات تکدرس شهریور ماه ۹۵

زمان برگزاری امتحان تکدرس شهریور ماه ۹۵ به شرح زیر می باشد

زمان برگزاری ۹۵/۶/۱۵ وهمچنین ساعت امتحان به شرح زیر می باشد

 

ردیف

نام درس

ساعت امتحان

۱

تفسیر موضوعی قرآن،

۱۱-۹

۲

متون فقه ۴

۱۱-۹

۳

حقوق دریاها

۱۱-۹

۴

متون حقوقی ۲

۱۱-۹

۶

حقوق سازمانهای بین المللی

۱۱-۹

۷

زبان خارجه

۱۱-۹

۱۰

حقوق اداری ۲

۱۱-۹

۱۱

تجارت ۲

۱۱-۹

۱۲

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۱-۹

۱۳

تربیت بدنی دو

۱۱-۹

۱۴

حقوق جزای اختصاصی ۱

۱۱-۹

۱۵

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۱۶

حقوق مدنی ۸

 

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۱۷

حقوق جزای عمومی ۲

۱۳:۱۵-۱۱:۱۵

۱۸

درس مدنی ۵

 

۱۶-۱۴

۱۹

اصول روابط بین الملل

۱۱-۹

۲۰

متون فقه۲

۱۶-۱۴

۲۱

حقوق ثبت

 

۱۱-۹

۲۳

فیـزیک الکترونیک

۱۱-۹

۲۳

طراحی پست و پروژه

۱۱-۹

۲۴

الکترومغناطیس

۱۱-۹

۲۵

الکترونیک قدرت

۱۱-۹

 

تذکر: با توجه به این که امتحان به صورت گروهی برگزار می گردد خواهشمند است راس ساعت در محل امتحان حضور به هم رسانید. در غیر این صورت از شرکت شما در امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email