برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه های نیمسال اول ۹۶-۹۵

آزمایشگاه فیزیک ۱و فیزیک ۲

کارگاه عمومی

آزمایشگاههای بخش کامپیوتر .

آزمایشگاهها-بخش برق

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email