تغییر کلاس مجازی اول درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی

تغییر کلاس مجازی اول درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱-   آقای دکتر قرشی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قرشی)، کلاس مجازی اول درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱-   از تاریخ ۲۷/۶/۹۵ به تاریخ ۳/۷/۹۵ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز