دروس خود خوان رشته برق

بسمه تعالی

بنا به نظر معاون دانشکده به دلیل نرسیدن به حد نصاب برخی دروس رشته برق  به صورت خودخوان ارائه خواهد شد و تنها دو جلسه کلاس خواهد داشت که در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:

   ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    دکتر نوید یثربی    ۱    اصول میکرو کامپیوتر ها و آز     اول    مجازی ۱۸:۰۰    ۱۶:۰۰  

 ۱۳۹۵/۱۰/۰۸    دکتر نوید یثربی    ۱    اصول میکرو کامپیوتر ها و آز     دوم    مجازی۱۸:۰۰    ۱۶:۰۰ 

۲۰:۰۰    ۱۸:۰۰    ۱۳۹۵/۰۷/۲۵    مهندس پیمان کهن صدق    ۱    ابزار دقیق و آز    اول    مجازی ۲۰:۰۰    ۱۸:۰۰    ۱۳۹۵/۱۰/۰۵    مهندس پیمان کهن صدق    ۱    ابزار دقیق و آز    دوم    مجازی

۱۶:۰۰    ۱۴:۰۰    ۱۳۹۵/۰۷/۲۵    دکتر محمد محمدی    ۱    ماشین های الکتریکی۲    اول    مجازی ۱۶:۰۰    ۱۴:۰۰    ۱۳۹۵/۱۰/۰۵    دکتر محمد محمدی    ۱    ماشین های الکتریکی۲    دوم    مجازی

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email