اصلاحیه تغییر در کلاس های مجازی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات؛خانم مهندس مظفری

اصلاحیه تغییر در کلاس های مجازی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات؛خانم مهندس مظفری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس های مجازی درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ؛خانم مهندس مظفری به شرح زیر تغییر نمود.

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۵۹۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۲۴

مهندس نیلوفر مظفری

۱

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۵۹۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

مهندس نیلوفر مظفری

۱

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

دوم

مجازی

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email